Wednesday, 21 January 2015

Video Acte Ateneu disponible

La gravació vídeo del acte al Ateneu del 14 de gener ja esta disponible: Ateneu / Youtube

La grabación video del acto Ateneu del 14 de enero ya esta disponible: Ateneu / Youtube

The video recording of the event at the Ateneu on January 14th is available: Ateneu / Youtube


No comments:

Post a Comment