Thursday, 25 December 2014

14/01/2015 19.00 Acte Ateneu Barcelonès - La passió d’un europeista

More languages below

L´Ateneu Barcelonès convida a un acte en homenatge a Francesc Morata amb el titol: 'La passió d’un europeista'. Tindrà lloc dimecres, 14 de gener a les 19.00 hores a la Sala d´actes Oriol Bohigas. 

Enllaç pàgina Ateneu.

Hi intervindrán: John Etherington, Ana María Fernández, professors de Ciència Política i Dret Públic de la UAB, Andrea Lanaia, professor del Study Abroad Program de la UAB, Andrea Noferini i Kenneth Hanf, professors de Ciències Polítiques de la UPF, Nuria Font, UAB i Tilmann Morata.

El Ateneu Barcelonès invita a un acto en homenaje a Francesc Morata bajo el titulo: 'La pasión de un europeista'. Tendrá lugar miércoles, 14 de enero a las 19.00 horas en la sala de actos Oriol Bohigas. 

Enlace a la página Ateneu.

Il Ateneu Barcelonès invita a una cerimonia in onore di Francesc Morata con il titolo: 'La passione di un europeista'. Si svolgerà mercoledì,14 di gennaio alle 19.00 ore nella sala di atti Oriol Bohigas. 

Link alla pagina del Ateneu.

The Ateneu Barcelonès invites to an event dedicated to Francesc Morata with the title: 'The Passion of a Europeanist'. It will take place Wednesday, January 14th at 7pm in the Oriol Bohigas room. 

Link to the Ateneu page.

Das Ateneu Barcelonès lädt zu einer Veranstaltung zu Ehren von Francesc Morata unter dem Titel: 'Die Leidenschaft eines Europäers'. Sie wird am Mittwoch, den 14. Januar um 19.00 Uhr im Oriol Bohigas Saal stattfinden. 

Link zum Seite des Ateneu.
No comments:

Post a Comment