Wednesday, 25 June 2014

L'últim viatge
Al nostre amic i company Francesc, que ens va deixar massa d'hora el 25 de juny de 2014. T’enyorarem molt. Invitem els seus amics, estudiants i companys a compartir els seus records ('comments'). Aquesta pàgina serà compartida amb la seva família i tots els que el coneixien. Gràcies.


Al nostro caro amico e collega Francesc, che ci ha lasciato troppo presto il 25 Giugno 2014. Ci mancherai infinitamente. Invitiamo amici, studenti e colleghi a condividere qui i ricordi di Francesc ('comments'). Questa pagina sarà condivisa con la sua famiglia e tutti coloro che conoscevano Francesc. Grazie.


To our friend and colleague Francesc, who has left us too soon on 25 June 2014. We will thoroughly miss you. We invite his friends, students and colleagues to share their memories ('comments'). This page will be shared with his family and all those who knew him. Thank you.


Al nuestro amigo y compañero Francesc, que nos dejó demasiado temprano el 25 de junio de 2014. Te echaremos de menos. Invitamos a sus amigos, estudiantes y compañeros a compartir sus recuerdos ('comments'). Esta página será compartida con su familia y toda la gente que lo conocía. Gracias.

A notre ami et collègue Francesc, qui nous a quitté trop tôt le 25 juin 2014. Tu vas nous manquer. Nous invitons ses amis, étudiants et collègues à partager leurs souvenirs ('comments'). Cette page sera partagée avec sa famille et tous ceux qui le connaissaient. Merci. 

Francesc Morata 教授于2014年6月25日在巴塞罗那与世长辞,享年64岁。他的离世对家人、朋友、同事和学术界都是沉重的损失和挥之不去的遗憾和悲哀。我们在此诚邀Morata教授的朋友,同事和学生在此博客缅怀教授,写下你的言语,将你对教授的回忆与我们共享。