Saturday, 6 September 2014

Obituari La Vanguardia / Obituario La Vanguardia

Ana Mar Fernández Pasarín i John Etherington, Professors del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB i amics d'en Francesc van escriure aquest obituari que es va publicar a La Vanguardia el 4 de juliol 2014. Gràcies Ana Mar y John.

Trobeu la versió en Català PDF aqui.


Ana Mar Fernández Pasarín y John Etherington, Profesores del Departamento de Ciencia Política i Derecho Público de la UAB y amigos de Francesc escribieron este obituario que se publicó en La Vanguardia el 4 de julio 2014. Gracias Ana Mar y John.

La versión en Castellano se encuentra en el mismo fichero, segunda pagina.